Panel

Website Feedback

Your feedback is important to us, please select the following link to give your feedback on the launch of our new site.

Witam Państwa

Aniacropped2

Nazywam się Anna Matusiak i od maja 2015 jestem pracownikiem EPCHS.

Moim głównym celem jest pomoc uczniom oraz ich rodzicom w pokonaniu bariery językowej , poprzez komunikowanie się i pomoc w zrozumieniu systemu edukacji w ramach Ellesmere Port Catholic High School.

Jestem otwarta na dyskusje i pytania od Państwa w sprawach dotyczących edukacji, frekwencji, ocen jak również wszelkich problemów z którymi się Państwo borykają.

Proszę o bezpośredni kontakt:

Telefoniczny pod numerem:       0151 355 2327

Email   AMA  @  email.epchs.co.uk    

 Polska strona będzie aktualizowana raz na tydzień, tak wiec wykorzystując pełen dostęp do aktualnych informacji będziecie Państwo brali czynny udział w życiu naszej szkoły.

 


 

Hello Everybody


My name is Anna Matusiak and I joined the school from May 2015.

My main goal is to help students and their parents in overcoming language barriers, improve communication and help you to understand the education system in the context of Ellesmere Port Catholic High School.

I am open to discussion and questions from you in any matters relating to education, attendance, assessments, or any other problems which you face.

Please contact me directly:

By phone on     0151 355 2327
By email    AMA  @  email.epchs.co.uk     (remove spaces)


The Polish page will be updated once a week, so you will be able to keep up to date in your own language, and participate fully in school life.

 


 

Kliknij Poniżej


Summer Letter to Parents - Polish Version

Christmas Letter Page 1
Christmas Letter Page 2 + 3

Witamy w EPCHS (Welcome to EPCHS)

Zamknięcie Lato

Misja i wartości (Values & Mission Statement)

Podstawowe brytyjskie wartości

 Footer Links

CVCheshire Constabularly2School-Awards-Vector-2016-Winner-newencompass-logo 499x265Prevent2IAG logo 1burgundy-award-logo-2015Revised 2017 QiCS Logo png higher quality than